Aikido: lepota nedorečenega

“Kaj je aikido?”, vprašanje, ki si ga zastavi marsikdo, ko nas zagleda ali se udeleži naših treningov, ki že skoraj 40 let potekajo v Narodnem domu. Odgovor nanj se skriva tako v fizičnih odzivih na nevarne situacije, s katerimi smo soočeni v vsakdanjem življenju, kot tudi v spoznavanju samega sebe in svojega mesta v svetu. Raziskovanje teh vprašanj in odgovorov poteka skozi vadbo japonske borilne veščine aikido in njenih raznovrstnih tehnik na blazinah (tako prostoročnih kot z lesenim orodjem), s katerimi si prizadevamo ustvariti harmonično situacijo, v kateri nobeden izmed partnerjev ni več ogrožen. Aikido se trudi posnemati resnično življenje v katerem ni pravil, zato v tej veščini ne poznamo tekmovanj ali tekmovalnih pravil. Aikido je tako priprava na sleherno življenjsko situacijo, napade ene ali več oseb in napade z orožjem. Pomemben del aikida so tudi vaje za skladnost uma in telesa, ki nam v vsakem trenutku pomagajo ohraniti mirno kri in nas pripravijo na nepredvidljive življenjske situacije. Vaje delamo sami, tehnike aikida pa vedno z enim ali več partnerji.

Vsak član ima svojo zgodbo, ki ga je povezala z aikidom in vsak je v njem našel to, kar si sam želi in predvsem potrebuje. V tem, da aikido napolniš z vsebino lastnega življenja, se namreč skriva lepota nedorečenosti aikida.

Kaj je aikido? Umetnost aikida, kot jo vidijo vodilni učitelji naše šole, Ki No Kenkyukai Internationale.